ANUNŢ PUBLIC:

ANUNŢ PUBLIC:

S.C. LINCOLN PLUS S.R.L prin CIBU GHEORGHE, cu domiciliul în Municipiul Sebes, str. G. Schweighofer, nr. 6, judeţ Alba, titular al proiectului de plan urbanistic ,,INTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE”, cu amplasamentul în intravilanul Municipiului Sebes, DN1/E68, jud. Alba, C.F. nr. 91420, Alba Iulia, anunţă publicul interesat că s-a elaborat şi s-a depus la A.P.M. ALBA prima versiune a planului menţionat, în vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul A.P.M. ALBA, Municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, Judeţul Alba şi la domiciliul titularului S.C. LINCOLN PLUS S.R.L prin Cibu Gheorghe, în Municipiul Sebes,str. G. Schweighofer, nr. 6, judeţ Alba, în zilele de luni – vineri, între orele 10 – 16. Observaţiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul A.P.M. ALBA, în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.

Data anunţului: 31.01.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *